ERASMUS+ u BiH

Nakon zvanično iskazanog interesa za djelomično učešće u Programu, Bosna i Hercegovina kao zemlja partner može učestvovati u određenim aktivnostima Programa kojima se upravlja na centralizovan način od strane Izvršne agencija za obrazovanje, audiovizuelne djelatnosti i kulturu (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency – EACEA). Djelomično učešće službeno je potvrđeno u junu 2014. godine kada je potpisan Sporazum između Bosne i Hercegovine i Evropske Unije o učešću i plaćanju ulazne karte. U ovoj fazi, BiH je omogućeno, učešće u projektima (mobilnost u svrhu učenja, projekti saradnje, izgradnja kapaciteta, podrška reformi politika, aktivnosti za mlade i Jean Monnet inicijativa), evropskim obrazovnim mrežama (Eurydice, Euroguidance, Europass), EQF (Evropski kvalifikacijski okvir) kao i učešće u IT platformama (eTwinning i EPALE). Erasmus+ program će trajati sedam godina, od 2014. do 2020. godine.

Internacionalni Univerzitet Travnik nalazi se u skupini visokoškolskih institucija zemalja obilježenih kao partnerske zemlje koje su u procesu približavanja Evropskoj uniji: skupina zemalja Zapadnog Balkana: (Partner countries neighbouring the EU: Western Balkans) (zajedno sa Albanijom, Kosovom*, Crnom Gorom i Srbijom).
U novom Erasmus+ programu dostupne su sljedeće akcije:
1. Ključna akcija 1: zajednički magistarski programi: koordinira isključivo zemlja iz skupine programskih zemalja, ali partnerske zemlje mogu biti član konzorcija (odgovara bivšem Erasmus Mundus programu aktivnost 1).
2. Ključna akcija 1: međunarodna kreditna mobilnost (odgovara bivšem Erasmus Mundus aktivnost 2): Podnosioci prijava iz kategorije programskih zemalja (Programme countries). U ovu kategoriju spada 28 EU zemalja + Makedonija, Turska, Švicarska, Lihtenštajn, Norveška i Island. Institucije iz BiH mogu biti partner u projektnom konzorciju.
3. Ključna akcija 2: saradnja za inovacije i razmjenu dobrih praksi: izgradnja kapaciteta u visokom obrazovanju: institucije iz BiH mogu biti podnosilac prijave ili partner u projektnom konzorciju (odgovara bivšem Tempus programu).
4. Ključna akcija 2: savezi znanja: koordinira isključivo zemlja iz skupine programskih zemalja, ali partnerske zemlje mogu biti član konzorcija, s ograničenim budžetom ukoliko njihovo učešće donosi značajnu dodatnu vrijednost projektu.
5. Ključna akcija 2: savezi sektorskih vještina: koordinira isključivo zemlja iz skupine programskih zemalja, ali partnerske zemlje mogu biti član konzorcija ukoliko njihovo učešće donosi značajnu dodatnu vrijednost projektu
6. Ključna akcija 2: strateška partnerstva, koordinira isključivo zemlja iz skupine programskih zemalja, ali partnerske zemlje mogu biti član konzorcija ukoliko njihovo učešće donosi značajnu dodatnu vrijednost projektu,
7. Ključna aktivnost 3: Jean Monnet, projekti visokoškolskih institucija i organizacija u oblasti evropskih studija. Institucije iz BiH mogu biti podnosilac prijave ili partner u projektnom konzorciju.

Style1

Style2

Style3

Style4

Style5

Style6

Style7

Style8

Style9

Style10